Nadstrešnica (PZI)

 

Zaščita TET

Konstrukcija

Zaščita kotla je zasnovana v jekleni izvedbi in je temeljena na armirano vetonsko ploščo in armirano vetonsko steno. Konstrukcija ima tlorisne dimenzije 4.31m x 9.05m, višina konstrukcije pa je 2.78m do vrha etaže in 4.76m do vrha strehe. Etaža na koti +2.78m je pokrita delno s pohodnimi rešetkami in delno s pohodno pločevino. Za izdelavo konstrukcije so uporabljeni standardni profili in pločevine iz materiala S235.

Temeljenje

Vsi stiki med jeklenim delom in betonom so izvedeni členkasto.

Reklamni stolp