Podjetje je v lanskem letu pridobilo CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI in se tako uvrstilo  med 6,8% top pravnih subjektov v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo z najvišjo oceno bonitetne odličnosti!

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa šele nameravajo sodelovati v prihodnje.

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev  ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del  ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in  razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj  zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji:

 • dobavitelji,
 • kupci,
 • zavarovalnicami,
 • bankami
 • in drugimi poslovnimi partnerji.

Zakaj je pomembno, da pridobite certifikat bonitetne odličnosti?

V mednarodnem okolju je omenjeno certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Zakaj je dobro poznati bonitetno oceno podjetja?

 • Izognete se lahko težavam z neplačili
 • Lažje sprejemate odločitve ali boste s podjetjem poslovali ali ne
 • Omejite tveganje
 • Spoznali boste svojega poslovnega partnerja ali stranko
 • Odkrijte nove poslovne priložnosti, saj lahko s pomočjo bonitetne ocene in bonitetnega poročila identificirate perspektivna podjetja.

Kateri so dejavniki, ki vplivajo na dimanični del ocene?

 • Blokade
 • Dolgovi (davčni)
 • Dejavnosti
 • Razmerje med prejemki iz državnega proračuna ali pa privatnega sektorja
 • Naroki
 • Plačilne sposobnosti

Podjetja in podjetniki lahko na podlagi bonitetne ocene predvidijo, kako previdni morajo biti pri poslovanju s potencialnimi in obstoječimi partnerji, poleg tega pa bonitetna ocena deluje kot motivator, saj lahko podjetje z višjo bonitetno oceno doseže večji ugled v poslovnem prostoru.

Bonitetna ocena se NE izračunava za naslednje sektorje

 • Javne druge denarne finančne institucije
 • Domače zasebne druge denarne finančne institucije
 • Druge denarne finančne institucije pod tujim nadzorom
 • Javne zavarovalne družbe in pokojninski skladi
 • Domače zasebne zavarovalne družbe in pokojninski skladi
 • Zavarovalne družbe in pokojninski skladi pod tujim nadzorom
 • Celoten sektor Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 • Samozaposleni – Delodajalci
 • Novoustanovljena podjetja
bonitetna-odlicnost-2017

LEGENDA BONITETNIH RAZREDOV

Bonitetna ocena je razporejena v pet različnih razredov:

 

Bonitetna ocena AAA je najvišja možna ocena, ki jo podjetje pridobi, če dalj časa brezhibno posluje. AAA ocena je izkaz odličnega poslovanja, ki jo dobi le podjetje, ki ni in ni bilo v blokadah, redno in v rokih odplačuje vse svoje obveznosti, možnosti za rizično poslovanje v prihodnosti pa so skoraj nične. Podjetje, ki se lahko pohvali z najboljšo bonitetno oceno AAA je zanesljiv in zaupanja vreden poslovni partner.

 

Ocena AA + tesno sledi najboljši bonitetni oceni. Podjetje s takšno oceno posluje dobro, zanesljivo in stabilno. Rahlo slabša ocena je največkrat posledica tega, da je podjetje mlajše in krajši čas prisotno na trgu. Sodelovanje s takšnim podjetjem ni tvegano, saj izpolnjuje visoke standarde dobrega poslovanja.

 

Podjetje, ki se ponaša z bonitetno oceno A+, je podjetje, ki ima svetlo prihodnost in je sposobno poravnati svoje obveznosti. S takšnim podjetjem lahko odlično poslovno sodelujete, saj si je pridobilo eno od najboljših ocen in bo najverjetneje tudi v prihodnosti strmelo k uspešnemu poslovanju. Je zanesljiv poslovni partner.

 

Podjetje ima težave pri poslovanju in likvidnosti, vendar najverjetneje še vedno posluje. Pri poslovanju z podjetjom s bonitetno oceno BBB je potrebna previdnost.

 

Bonitetna ocena CCC pomeni da ima podjetje težave. Lahko da je že v stečaju. Vsekakor je prihodnost podjetja vprašljiva.

 

To podjetje nima bonitetne ocene zaradi pomanjkanja podatkov, zelo verjetno je, da je podjetje na novo ustanovljeno in je izračun bonitetne ocene nemogoč.