Naše strokovno znanje in izkušnje omogočata strokovno izdelavo projektne dokumentacije v skladu z zakonom o graditvi objektov in tehničnimi predpisi ter normativi. 

Nudimo celostno storitev projektiranja – izdelave idejne zasnove objekta do priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije.

NAŠE DELOVNO PODROČJE: 

  • Odgovorni projektant načrtov strojne in elektro inštalacije in strojne opreme za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
  • Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
  • Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
  • Izvajanje tehničnih pregledov kot izvedenec strojne stroke

NUDIMO VAM:

1. PROJEKTIRANJE STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ
2. OPRAVLJANJE TEHNIČNEGA NADZORA
3. TEHNIČNO SVETOVANJE
4. PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
5. PROJEKTIRANJE NA PODROČJU PRIPRAVE MINERALNIH SUROVIN (SEJANJE IN DROBLENJE) 

5.1 Projektiranje, izdelavo in dobavo kamnolomskih postrojenj, 
5.2 Izdelujemo stroje za drobljenje in sejanje na področju gradbeništva in rudarstva 
5.3 Transportne trakove širine gumi traku od 400mm-2000mm, 
5.4  Dobavljamo rezervne dele za drobilnike, sita in transportne trakove