• Statični in stabilnostni preračuni jeklenih konstrukcij
  • Trdnostni preračuni in analize strojnih delov sklopov in naprav