• pomoč pri pridobitvi izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del

  • vodimo nadzor nad gradnjo oziroma fazo gradnje v skladu s prejetimi navodili, v skladu s projektno dokumentacijo strokovno po veljavnih tehničnih normativih in standardih
  • skrbimo za kvaliteto izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije ter koordiniramo dela med izvajalci in podizvajalci

  • spremljamo potek investicije gradnje in o morebitnih spremembah sproti obveščamo investitorja

  • nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami

  • nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov

  • skrbimo, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo
  • izvajamo obračun izvedenih del
  • pripravimo vso dokumentacijo za tehnični pregled in pridobimo uporabno dovoljenje