Nudimo projektno in tehnično dokumentacijo, katere sestavni del so:

 • Projekt za vzdrževanje in obratovanje (POV)
 • Projekt izvedenih del (PID)
 • Projekt za izvedbo (PZI)
 • Projekt za razpis (PZR)
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • Idejna zasnova (IDZ)
 • Idejni projekt (IDP)
projektiranje

Poleg projektne in tehnične dokumentacije nudimo še izdelavo posameznih načrtov, študij in elaboratov:

 • Idejna zasnova (IDZ)
 • Idejni projekt (IDP)
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • Projekt za razpis (PZR)
 • Projekt za izvedbo (PZI)
 • Projekt izvedenih del (PID)
 • Projekt za vzdrževanje in obratovanje (POV)