(PID: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA OBJEKTA-Skladiščna hala 1A)

S spremembo uporabe prostora iz skladišča v proizvodnji prostor je ta del objekta potrebno ogrevati na temperaturo 180 °C. Vir toplotne energije je energija iz distribucijskega omrežja Toplarne KOP Zagorje. Priključitev  na vročevodno omrežje je na obstoječem priključnem mestu v bližini nove toplotne postaje.