TOL d.d.

Laboratorijski drobilnik Laboratorijski drobilnik je narejen za drobljenje srednje trdih manj abrazivnih in nelepljivih mineralov. Konstrukcija laboratorijskega drobilnika je zelo enostavna, robistne izvedbe. To omogočaenostavno delo, enostaven pogled v notranjost drobilnika in nastavljivo število vrtljajev elektromotorja z frekvenčnim regulatorjem. Ohišje je varjeno iz pločevine, kot glavni sestavni del pa je v njem vgrajen rotor za drobljenje…

SVEA d.d.

(PID: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA OBJEKTA-Skladiščna hala 1A) S spremembo uporabe prostora iz skladišča v proizvodnji prostor je ta del objekta potrebno ogrevati na temperaturo 180 °C. Vir toplotne energije je energija iz distribucijskega omrežja Toplarne KOP Zagorje. Priključitev  na vročevodno omrežje je na obstoječem priključnem mestu v bližini nove toplotne postaje.

TET d.d.

Nadstrešnica (PZI)   Zaščita TET Konstrukcija Zaščita kotla je zasnovana v jekleni izvedbi in je temeljena na armirano vetonsko ploščo in armirano vetonsko steno. Konstrukcija ima tlorisne dimenzije 4.31m x 9.05m, višina konstrukcije pa je 2.78m do vrha etaže in 4.76m do vrha strehe. Etaža na koti +2.78m je pokrita delno s pohodnimi rešetkami in…

Perutnina Ptuj d.d.

Perutnina Ptuj d.d. (Posodobitev pretoka materialov in proizvodov skozi proizvodnji proces ter sistema sledljivosti v proizvodnji izdelkov PC MI Ptuj) Tehnološka posodobitev pralnice embalaže in perila v PC MI Ptuj Rekonstrukcija €“ Posodobitev linije za proizvodnjo mestno kostne moke Linija za kalibriranje in pakiranje perutninskega mesa Proizvodnja pečenega piščančjega fileja za Mc DONALD’S  

Kamnolomška postrojenja

Kompletna kamnolomška postrojenja Kamnolom Velika Pirešica   Linija za sejanje frakcije 4 mm Vemimont  Miran Verdel s.p. Polmobilna drobilna naprava Kamnolom Sevnica AR-Projekt Separacija gramoza Q = 100 t/h Kamnolom Verd d.o.o. Tehnološka rešitev za zmanjšanje količine prahu v okolici kamnoloma Verd